Studio Sharon

Studio sharon

Privacyverklaring

Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In mijn privacyverklaring geef ik duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door mij worden gebruikt. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Studio Sharon en niet van derden. 

Gegevens
Wanneer je gebruik maakt van een van mijn diensten of goederen vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren of de goederen te leveren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Studio Sharon of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Doeleinden
Ik verzamel en gebruikt gegevens enkel voor de genoemde doeleinden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij van tevoren schriftelijk door jou is goedgekeurd. 

Cookies
Ik verzamel gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in mijnklanten, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen. De website www.studiosharon.nl maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Studio Sharon of die van een derde partij. Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google Analytics
www.studiosharon.nl maakt gebruik van Google Analytics-cookies om inzicht te krijgen in onder andere de bezoekersaantallen en via welk kanalen bezoekers binnen komen e.a.

Ik heb hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Derden
Ik verstrek jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

– Van alle klanten die een factuur van Studio Sharon ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in de financiële administratie.

Periode
Heb je een bestelling geplaatst via de website dan bewaar ik jouw gegevens voor het verwerken van de levering en het geven van eventuele service na ontvangst van de bestelling. Dit kan zijn dat de kleur of geur niet bevalt en u het product kunt ruilen of dat er iets kapot is waardoor er vervanging nodig is. (Garantie)

Deze leverings- en persoonsgegevens worden bewaard totdat je aangeeft deze verwijderd te willen hebben uit mijn administratie. Daarnaast worden deze leverings- en persoonsgegevens zeven jaar zorgvuldig bewaard inmijn administratie volgens de wettelijke verplichting van de belastingdienst.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en op het afnemen van diensten en goederen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuze voor persoonsgegevens
Ik bied alle bezoekers en klanten de mogelijkheid tot het inzien, rectificatie, veranderen, of verwijderen van hun persoonlijke informatie.

– Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. 
– Je hebt het recht op de overdracht van de gegevens naar een andere partij. 
– Je hebt het recht op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens. 

Als je klachten hebt over hoe ik omga met de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kan je hier melding van maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) Het verstrekken van de persoonsgegevens is een voorwaarde voor het uitvoeren van de dienst of levering. De betrokkene (persoon van wie de gegevens zijn) is verplicht de gegevens te verstrekken, als de gegevens niet verstrekt worden dan kan de dienst of levering niet worden uitgevoerd.

Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy beleid voldoe. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kan je contact met mij opnemen:

Studio Sharon
Het Laantje 22
4124 BC Hagestein
E-mailadres: vormgeving@sharonlems.nl
Telefoon: +316 23 27 96 15