Studio Sharon

Studio sharon

Leveringsvoorwaarden

 1. Algemeen:
  1.1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Studio Sharon (hierna “wij” of “ons”) en de koper of opdrachtgever (hierna “jij” of “je”).
 2. Producten en Diensten:
  2.1. Studio Sharon biedt huishoudelijke en vrijetijdsartikelen aan via een eigen webshop, inclusief handgemaakte kaarsen, jesmonite schaaltjes, gepersonaliseerde cadeauartikelen, welkomsborden en creatieve workshops.
 3. Prijzen en Betaling:
  3.1. Prijzen zijn vermeld in de webshop en zijn inclusief belastingen.

3.2. Betaling dient vooraf te geschieden via iDeal of op rekening.

3.3. Bij niet-betaling wordt de levering opgeschort.

 1. Levering:
  4.1. De levertijd is afhankelijk van het product en bedraagt maximaal 5 dagen na verzending.

4.2. Levering vindt plaats binnen het wettelijke betalingstermijn van 30 dagen.

 1. Aansprakelijkheid en Garantie:
  5.1. Studio Sharon is niet aansprakelijk voor schade ontstaan na levering.

5.2. Standaard garantie geldt, tenzij anders vermeld.

 1. Beperkingen van Aansprakelijkheid:
  6.1. Studio Sharon heeft een AVB verzekering. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de verzekering dekt.
 2. Annulering en Retournering:
  7.1. Je hebt 14 dagen bedenktijd voor retournering van standaard producten.

7.2. Gepersonaliseerde producten komen niet in aanmerking voor retour en terugbetaling.

 1. Eigendomsvoorbehoud:
  8.1. Producten worden eigendom van de koper na volledige betaling.

8.2. Bij huur van een frame voor welkomsborden blijft dit eigendom van Studio Sharon. Schade is de verantwoordelijkheid van de huurder.

 1. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting:
  9.1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nieuwegein.

 1. Creatieve Workshops en Gastlessen:
  10.1. Voorwaarden voor deelname aan creatieve workshops en gastlessen worden apart verstrekt en zijn van toepassing op de desbetreffende activiteit.